phanmemtriviet.comTổng cục Thuế xây dựng tài liệu Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT dành cho NNT theo phương pháp khấu trừ thực hiện theo thông tư 60/2007/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mã vạch phiên bản 1.3.0.1 đáp ứng yêu cầu Luật Quản lý Thuế, Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Ngày 23/11/2007, Bộ Tài chính ra Thông tư 134/2007/TT-BTC căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003.

Ngày 16/11/2007 Bộ Tài chính ra quyết định số 94/2007/QĐ-BTC thay thế Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 9/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.


Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

© 2003 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty phát triển giải pháp CNTT TRÍ VIỆT