phanmemtriviet.com1. Phần mềm backup dữ liệu.

        Download
 
2. Phần mềm TRIVIET FTP
Tiện ích giúp khách hàng có thể upload file dữ liệu. Điều này không nằm ngoài mục đích hỗ trợ khách hàng tốt hơn , nhanh hơn.

        Download file cài đặt TRIVIET_FTP_Setup.EXE
 
3. Phần mềm TeamViewer
Tiện ích hỗ trợ khách hàng từ xa qua internet.

        Download file cài đặt TeamViewer_Setup.exe
 
4. Phần mềm Office 2003
Tiện ích hỗ trợ khách hàng từ xa qua internet.

        Download file Office 2003

        Download file Office Runtime 2003
 
5. Phần mềm PDF Writer.
Nếu bạn không có máy Printer hoạc máy in bị hỏng hoặc bạn muốn chuyển các loại file Ms Word, Ms Excel, ... sang file có định dạng pdf thì đây là phần mềm lý tưởng dành cho bạn.
Đặc biệt nếu bạn là một kế toán đang sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế muốn lấy dữ liệu tới máy printer ở nơi khác để in thì đây là phần mềm cho sự lựa chọn của bạn.

        Download PDF Writer
 
6. Phần mềm Khác

        Ghost Win7
 
© 2003 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty phát triển giải pháp CNTT TRÍ VIỆT