phanmemtriviet.com


Tin tức
TRÍ VIỆT triển khai phần mềm E-Hospital Solutions cho các bệnh viện

Cty phát triển giải pháp CNTT Trí Việt đang triển khai dự án ứng dụng hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện (BV) cho BV Da Liễu. Bước đầu, đã triển khai các phân hệ: Quản lý tiếp bệnh nhân-khám bệnh, quản lý lâm sàng và cận lâm sàng, quản lý dược và quản lý viện phí.

BV Da Liễu có 100 giường và tiếp nhận trung bình 400 bệnh nhân/ngày. Trước đó, phần mềm eHospital đã được triển khai tại bệnh viện C, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Hải Châu, Bệnh viện mắt Bình Định.

Cty phát triển giải pháp CNTT Trí Việt cũng đã ký kết hợp đồng cung cấp bản quyền, dịch vụ và triển khai phần mềm kế toán Accouting Pro 2008, phần mềm quản lý bán hàng - Sale Manager 4.0 cho ban quản lý dự án Bạch Đằng Đông, Công ty cổ phần & Thiết bị Y tế Đà Nẵng - Dapharco,...