phanmemtriviet.com


Chương trình TRÍ VIỆT Office có thể nhập khẩu vào chương trình Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.2.3 của Tổng cục Thuế

     Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mã vạch phiên bản 3.2.3 đáp ứng yêu cầu Luật Quản lý Thuế, Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp, Công ty phát triển giải pháp CNTT Trí Việt đã cho ra mắt sản phẩm TRÍ VIỆT Office 2008 có thể nhập khẩu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra vào chương trình Hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế phiên bản 3.2.3


Tải phần mềm  
         Phần mềm Hỗ trợ Kê khai phiên bản 3.2.3:  
                HTKK_v3.2.3
        
         Khi cần giải đáp vướng mắc trong quá trình kê khai thuế, Các Doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ với Phòng (Tổ) Tuyên truyền/ Hỗ trợ Người nộp thuế của Cục thuế/Chi cục thuế địa phương để được giải đáp.

(theo http://www.gdt.gov.vn)